Store små mennesker - ny film av Gunhild Westhagen Magnor

Sant & Usant produserer Gunhilds neste film.

Ofte når vi voksne henter barn i barnehagen, kommer vi med hodet fullt av det vi gjorde tidligere eller det vi må rekke. Jeg tenker at filmen kan bli en øyeåpner for mange mennesker som kommer til å ta hverdagen og følelsene til barna mer på alvor.

Helen Prestgard, produsent for Store små mennesker

Store små mennesker handler om hvordan vi lærer barna våre å bli gode, empatiske mennesker. Vi følger to år gamle Balder og Haakon under et år i barnehagen. Når man ser på materialet som har blitt filmet, blir man bevisst på utfordringene som barna har, alt de må lære seg og håndtere i hverdagen. De store og små kampene til sammen gir et tydelig bilde hva det vil si å være et lite barn. Vi ser hvor mye et vennskap betyr for dem allerede i denne alderen.

Regissøren Gunhild Westhagen Magnor klarer å fange de små, viktige øyeblikkene i filmene sine. I hennes tidligere film «Optimistene» ser Gunhild livsgleden, humoren og klokskapen som ligger i de eldre damene i volleyball laget. Med det samme menneskelige og varme blikket ser Gunhild barna i denne filmen. «Det vi er» er en humanistisk film med et observerende blikk, fra barnas ståsted, som skal berøre og skape følelser.

Den som ser filmen skal være med på reisen til barna, med alle følelser dette innebærer. Man er tett på barna. Det ligger mye drama i denne mikrokosmos. Her ser vi en verden som vi ellers ikke har tilgang til.

Filmen har allerede fått støtte fra NFI, Østnorsk filmsenter, Viken filmsenter, Fond for lyd og bilde samt Bergesenstiftelsen. Med oss på laget har vi Antonio Russo Merenda fra Ginestra Film i Sverige. Antonios dokumentarfilm «Sabaya» ble akkurat tildelt Directing award under Sundance filmfestival (Regissør: Hogir Hirori). Filmen vil bli vist på NRK og SVT.

Filmkonsulentens uttalelse, NFI:

Filmen handlar om vad vi kan göra för att skapa bra människor. Vi följer Balder och Haakon under ett år i barnehagen; deras vardag, kamper, stora och små som tillsammans ger en stark och tydlig bild på hur mycket ett år ska rymma för en 2-åring. Det är en stor berättelse i ett litet format, där dramat ligger i de magiska stunderna som delar situationer och drama som sträcker sig långt vidare än barndomsåren. Originaliteten i projektet ligger i perspektivet och regissören; Gunhild Westhagen Magnors villkorslösa vilja att lyfta vikten av denna fas i en människas liv. Att se vardagen ur barnens synvinkel ger en ögonöppnande optik som utmanar vår blick på livet. Detta är en film som drivs av ett högst relevant och viktigt ämne. Det är något som berör många, och inte minst föräldrar och de som sörjer för barnomsorg i samhället.

Klara Nilsson Grunning, NFI