EXIT - Å forlate ekstremisme

En Sant & Usant produksjon

Hvordan kommer man seg ut av voldelige, ekstremistiske miljøer når det betyr å bryte med alt og alle man kjenner?

Produsent
Eirin Gjørv
Regissør
Karen Winther
Eksekutive produsent
Tone Grøttjord-Glenne og Anita Rehoff Larsen
Lyd
Yvonne Steberg og Gisle Tveito
Klipper
Robert Stengård
Musikk
Michel Wenzer

Det vi tror på, vårt bilde av verden og samfunnet, er grunnlaget for hvordan vi lever våre liv. Hva gjør du om dette fundamentet svikter, om alt du har trodd på viser seg å være feil?

Regissør Karen Winther legger ut på en personlig reise gjennom sin fortid og frem til nåtid på søken etter svar på hva som har fått en håndfull voldelige ekstremister til å velge bort vold og hat. Gjennom sin reise til Tyskland, Frankrike, Danmark og USA møter Karen ubehagelige sannheter knyttet opp til sin egen ekstremistfortid. Hvilke muligheter finnes det for mennesker som ønsker å bryte ut av voldelige ekstremistmiljø?

Filmen Exit forteller om fem personer i Tyskland, Danmark, Frankrike og USA som har brutt ut fra ulike grupperinger av voldelig, politisk og religiøs ekstremisme.

Gjennom nære intervjuer blir vi kjent med Angela fra USA og Ingo og Manuel fra Tyskland. De har alle en fortid i høyreekstreme miljøer der det å utøve brutal vold mot «fienden» var vanlig. De lever nå ganske isolerte liv i skjul fra de miljøene de tidligere tilhørte. Søren fra Danmark tilhørte den andre siden av spekteret og var del av et voldelig antifascistisk miljø. I Frankrike møter vi David, som var aktiv i en islamistisk terrorgruppe.

Se trailer her: